Als consulent duurzame educatie, adviseur duurzaamheid/zwerfafval of organisator heb ik een brede kijk op de wereld en zet ik graag mijn verbindende kracht in om zaken voor onderwijsorganisaties gedaan te krijgen en de wereld een beetje mooier te maken.

Graag werk ik mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals), projecten op gebied van circulaire economie, zwerfafval en natuur- en milieueducatie. Het komt regelmatig voor dat projecten op gebied van duurzaamheid, onderwijs, techniek en ICT elkaar raken en ik hierbij de verbindende schakel ben.

#opentowork #nieuweuitdaging #kennismaken